Biuletyn Informacji Publicznej Poradnia Medycyny Pracy Samodzielny Publiczny ZOZ
Dzień Dobry! 09 sierpnia 2022 - Godzina: 01:28:08

 

Menu:
 KIEROWNICTWO PLACÓWKI
Kierownik Przychodni Lek. Jacek LIS
Z-ca Kierownika Przychodni Lek. Ewa CHOROBA
Piel?gniarka Koordynujšca St. piel. dypl. Gra?yna MYNAREK

ZARZ?D SPÓ?KI
Prezes Zarzšdu Lek. med. Ewa CHOROBA
-Z-ca Prezesa Zarzšdu Dr n. med. Marek PAW?OWSKI

PERSONEL MEDYCZNY – LEKARZE
PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA – LECZENIE DOROS?YCH
Lek. Ewa CHOROBA specjalista chorób wewn?trznych
Lek. Iwona KOSTKA – CZARNECKA specjalista chorób wewn?trznych
Lek. Jacek LIS specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny pracy, lekarz chorób wewn?trznych

lek. Barbara Gawlik- specjalista chorób wewn?trznychPODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA – LECZENIE DZIECI
dr n. med. Ewa Golemiec - specjalista pediatra
Lek. Ma?gorzata WAWRZYNIAK – GIL pediatra
Dr n. med. Marek PAW?OWSKI specjalista pediatra neonatolog

GINEKOLOGIA i PO?O?NICTWO
Dr n. med. Jan MUCHA specjalista ginekolog – po?o?nikDIABETOLOGIA
Lek. Ewa CHOROBA specjalista chorób wewn?trznych
Lek. Olga WOLSKA-LIS specjalista chorób wewn?trznych, diabetolog

DERMATOLOGIA
Lek. Bo?ena ?UBROWSKA – MORO? specjalista dermatolog – wenerolog


Data wprowadzenia: 2011-09-15

Osoba wprowadzaj±ca: Marek Pawlicki - TimTech
 

 

 

 


NZOZ PANACEUM sp. z o.o.

ul. Solidarności 12
41-706 Ruda Śląska

Rejestracja ogólna
tel. 32 340 24 72
tel. 32 242 62 19
tel. 511-784-856


Rejestracja dziecięca
tel. 32 340 24 85


Rejestracja poradni K
tel. 32 340 24 84

fax. 32 348 28 01

kierownik:
lek. med. Jacek Lis

zastępca kierownika
lek. med. Ewa Choroba


Rejestracja czynna
od 7.30 do 18.00

Adres mailowy dla pacjentów rejestracja@panaceum.halemba.plAdres do kontaktów z administracją panaceum@halemba.pl

Uwaga
Rejestracji online

Rejestracja internetowa


Teleporady:
Lekarz Poz :
poniedziałek i środa
12:00-13:00

Pielęgniarka Poz :
wtorek i środa
12:00-13:00

Położna Poz :
poniedziałek i wtorek
08:00-09:00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PANACEUM sp. z o.o.    redaktor: Timtech Marek Pawlicki